• 2010

 • 51
 • 50
 • 48:49
 • 46:47
 • 44:45
 • 42:43
 • 2009

 • 40:41
 • 39
 • 38
 • 37K
 • 35:36
 • 34
 • 32:33
 • 31
 • 30
 • 29
 • 2008

 • 28
 • 27
 • 26
 • 25
 • 23:24
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 2007

 • 16:17
 • 15
 • 14
 • 12:13
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2006

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Gospodarka:
 • Europerspektywy uczestniczą w życiu gospodarczym Polski. Uczestniczymy w wielkich wydarzeniach, które organizuje Business Centre Club - m.in. Lider Polskiego Biznesu. Szczególne zainteresowanie skupiamy na wydarzeniach w województwie śląskim - m.in. dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Lożą Katowicką Business Centre Club. Zajmowaliśmy się również relacjami Górny Śląsk - Małopolska (dodatek specjalny "MGŚ") oraz relacjonowaliśmy wydarzenia w Loży Małopolskiej Business Centre Club. Współpracujemy ze stowarzyszeniami i izbami branżowymi.
 • Przedsiębiorczość:
 • Europerspektywy są partnerem samorządu gospodarczego i rzemieślniczego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Relacjonujemy wydarzenia organizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach, Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwiach, Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Żorską Izbę Gospodarczą, Izbę Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim, Zagłębiowską Izbą Gospodarczą oraz Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiebiorczości w Katowicach.
 • Samorząd:
 • Europerspektywy interesują się rozwojem miast i gmin województwa śląskiego. Relacjonowaliśmy wydarzenia w pojedynczych jednostkach samorządu terytorialnego oraz organizowane przez wspólnoty gmin - m.in. Górnośląski Związek Metropolitalny i Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz na bieżąco informujemy o utworzeniu Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uczestniczymy w konferencjach poświęconych powiatom, miastom i gminom województwa śląskiego. W miarę możliwości uczestniczymy w promocji regionu - m.in. poprzez udzielanie patronatu medialnego wydarzeniom samorządowym.
 • Jesteśmy partnerem największych wydarzeń w kraju i województwie śląskim
 • Rocznik XI:
 • Podczas ponad 10-letniej działalności miesięcznik zdobył liczne grono czytelników. "Europerspektywy" uzyskały status pisma docenianego przez przedstawicieli środowisk gospodarczych, biznesowych i samorządowych.
 • Odbiorcy:
 • Miesięcznik trafia do osób zarządzających dużymi spółkami i firmami MŚP. Otrzymują go instytucje samorządu gospodarczego. Trafia do samorządowców, parlamentarzystów, dyplomatów. Czasopismo otrzymują wyższe uczelnie
 • Rozpowszechnianie:
 • Wypracowaliśmy wlasny system dystrybucji czasopisma: (1) prenumerata platna; (2) prenumerata kwalifikowana; (3) dystrybucja w czasie imprez pod patronatem medialnym miesięcznika; (4) egzemplarze promocyjne.